Puck2 def 1000

Algorithmic art

Algorithmic art, (computer-generated art), is een nieuw werkterrein dat de laatste 10 jaar is ontstaan nadat een kleine groep kunstenaars/beeldmakers de vaardigheid van het coderen zich eigen hebben gemaakt. De uitkomst van een algoritme kan heel divers zijn, afhankelijk van het doel waarmee het algoritme is ontwikkeld. Het doel kan zijn het creëren van een …

Algorithmic art Read More »