sewing machine

Michiel van Mens, Comics & Co, Cartoons,

I/Me

During my Military Service I was trained as a photographer and “corporate journalist” . I got the unique opportunity to work with a professional photographer, traveled through Europe, wrote reports and made photo reports, stood for days in the darkroom with a beautiful magazine at the end of the month. After my service I made …

I/Me Read More »

Puck2 def 1000

Algorithmic art

Algorithmic art, (computer-generated art), is een nieuw werkterrein dat de laatste 10 jaar is ontstaan nadat een kleine groep kunstenaars/beeldmakers de vaardigheid van het coderen zich eigen hebben gemaakt. De uitkomst van een algoritme kan heel divers zijn, afhankelijk van het doel waarmee het algoritme is ontwikkeld. Het doel kan zijn het creëren van een …

Algorithmic art Read More »