DSC02113 bewerkt def 1000
DSC02113 bewerkt def 1000

Rokin nabij Kalfsvelsteeg, Amsterdam, 2024

Speelt compositie in de straatfotografie een rol? Compositie gaat uit van een vooropgezet plan, over lijnen en verhoudingen. Een goede compositie stelt bepaalde eisen aan de beeldopbouw. Een bekende theorie is die van de ‘gulden snede’ , waarbij het canvas met twee lijnen in vier vlakken wordt verdeeld die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Inmiddels heb ik heel wat straatfotografen bestudeerd. En er zijn inderdaad foto’s waarin je ‘de gulde snede’ kunt herkennen. Maar er zijn nog veel meer prachtige foto’s waar het mij maar niet lukt. En toch zijn het geweldige foto’s. Neem de foto’s van Alex Webb waarin een ogenschijnlijke totale chaos van kleur en mensen een boeiend beeld ontstaat waar ik langdurig naar kan kijken. Bij hem wordt een foto verticaal ‘doorsneden’ door een lantaarnpaal, zien we alleen de benen van een persoon die op een ladder staat, mensen die hinderlijk door het fotografisch beeld lopen, en toch is alles in harmonie. Is het zijn kleurgebruik? Is het de wisselwerking tussen licht en schaduw. Voelen we intuïtief de spontaniteit aan van hetgeen Alex Webb zag en heeft vastgelegd? Of is de ‘klassieke’ opvatting over compositie in het genre van de straatfotografie minder relevant. Ik ben steeds meer geneigd naar het laatste.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *