DSC03952 bewerkt def 1000
DSC03952 bewerkt def 1000

Mozes en Aaronstraat, Amsterdam, 2024

Ik fotografeer in kleur en heb leren fotograferen in zwart-wit analoog. Zwart wit fotografie was er alleen maar omdat kranten in zwart wit werden gedrukt. Kleuren fotografie was iets voor de magazine en dan vooral voor de advertenties. Dus kleuren fotografie was commercieel en dus ‘vies’ . In de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen de eerste fotografen te experimenteren met kleuren foto’s en al snel werd dit werk opgemerkt door de grote musea. Toen ook de kranten in kleur verschenen, verdween de zwart wit fotografie uit beeld. Zwart wit was vooral iets voor de documentaire, voor de verhalen vertellers. Zwart wit fotografie bleef het idioom voor de sociaal geëngageerde fotografie met bekende namen zoals Koen Wessing, Ad van Denderen en Gerard Diepraam. De vrolijke wereld van Ed van der Elsken was weer in kleur. De oorlogsfotograaf Eddy Wessel maakt nog steeds zijn foto’s met analoge zwart wit films. Waarom? Met die vraag bleef ik rond lopen. Dus heb ik hem een email gestuurd. En hij antwoorde: “Kleuren kunnen de indruk versterken, ZW laat je vooral naar de inhoud kijken, het kleurt letterlijk niet je indruk. Maar het is ook een persoonlijke keuze, ander zullen weer een andere theorie hebben”

I photograph in color and have learned to photograph in black and white analogue. Black and white photography only existed because newspapers were printed in black and white. Color photography was something for the magazine and especially for the advertisements. A long time ago, color photography was commercial and therefore ‘dirty’. In the 1960s the first photographers started experimenting with color photos and this work was soon noticed by major museums. When the newspapers also appeared in color, black and white photography disappeared from view. Black and white was mainly something for the documentary, for the storytellers. Black and white photography remained the idiom for socially committed photography with famous names such as Koen Wessing, Ad van Denderen and Gerard Diepraam. The cheerful world of Ed van der Elsken was in color again. The war photographer Eddy Wessel still takes his photos with analogue black and white films. Why? I kept walking around with that question. So I sent him an email. And he replied: “Colors can strengthen the impression, ZW mainly lets you look at the content, it literally does not color your impression. But it is also a personal choice, others will have a different theory.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *