DSC02147 bewerkt def 1000
DSC02147 bewerkt def 1000

De Dam, Amsterdam, 2024

De ontmoeting met Stephan Maag was per ongeluk, in april 2024. Ik zag hem lopen, in het oude centrum van Amsterdam, met een zwaar, houten kruis op zijn schouders. Hij zette dit kruis tegen een lantaarnpaal en ging op een bankje zitten. Ik nam dit beeld nieuwsgierig in mij op. Er kwam een zwerver aan, liep langs het kruis en gaf deze een duw. Het houten kruis viel met een doffe plof, op de grond. De man die het kruis droeg werd niet boos. Hij liep op de zwerver af, maakte een praatje, en zette het kruis weer tegen de paal. Wie is deze man die in 2024 zo duidelijk zijn christelijk geloof etaleert. Stephan Maag (1979) beschouwt zichzelf als een ‘activist voor Jezus en een creatieve evangelist’. Hij richtte “Fingerprint” op, een organisatie die het christelijk geloof op een creatieve manier aan anderen presenteert. Hij vertelde mij dat deze middag een onderdeel is van een pelgrimage langs alle Europese hoofdsteden. Ik mocht hem die middag blijven volgen. Na een korte pauze pakte hij het houten kruis weer op en liep door de drukke winkelstraat. Het verraste mij dat niemand op keek als of het de normaalste zaak van de wereld is dat in de drukste winkelstraat van Amsterdam een man met een levensgroot kruis loopt. Het kruis is zichtbaar zwaar en aan het eind van de lange winkelstraat hield hij opnieuw een pauze. “En nu?” vroeg ik hem. “Straks loop ik dezelfde route terug”, antwoorde hij. Tot aan de Dam. Daar moet ik ik 16:00 uur zijn voor een afspraak”.

The meeting with Stephan Maag was by accident, in April 2024. I saw him walking in the old center of Amsterdam, with a heavy wooden cross on his shoulders. He placed this cross against a lamppost and sat on a bench. I took in this image curiously. A wanderer came, walked past the cross and gave it a push. The wooden cross fell to the ground with a dull thud. The man who carried the cross did not get angry. He walked up to the wanderer, had a chat, and placed the cross back against the post. Who is this man who so clearly displays his Christian faith in 2024? Stephan Maag (1979) considers himself an ‘activist for Jesus and a creative evangelist’. He founded “Fingerprint”, an organization that presents the Christian faith to others in a creative way. He told me that this afternoon is part of a pilgrimage to all European capitals. I was allowed to follow him that afternoon. After a short break, he picked up the wooden cross again and walked through the busy shopping street. I was surprised that no one noticed as if it was the most normal thing in the world for a man with a life-size cross to walk in the busiest shopping street in Amsterdam. The cross is visibly heavy and at the end of the long shopping street he took another break. “And now?” I asked him. “I’ll walk back the same route later,” he replied. Until the Dam. I have to be there at 4:00 PM for an appointment.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *